Privacybeleid

Privacystatement Comedyhuis
Comedyhuis voldoet aan de richtlijnen zoals die gesteld zijn in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de bijbehorende privacyverklaring.

Persoonsgegevens
Comedyhuis maakt gebruik van persoonsgegevens van (oud-)medewerkers, donateurs, comedians en degenen die gebruik maken van de diensten van de stichting. Comedyhuis gaat hierbij veilig en zorgvuldig met de gegevens om en biedt betrokkenen de mogelijkheid om hun gegevens in te zien, aan te passen, te wissen, te beperken of over te dragen aan iemand anders.

Doel opslag
Comedyhuis slaat geen bijzondere persoonsgegevens op (zoals bijvoorbeeld ras, religie, gezondheid, politieke voorkeur, seksuele leven en strafrechtelijk verleden) en gebruikt persoonsgegevens alleen om haar diensten te kunnen leveren aan de betrokken persoon. Deze diensten kunnen het leveren van bestellingen, het melden van een bezorgstatus of het verzenden van informatie omvatten (nieuwsbrief). Comedyhuis slaat niet meer persoonsgegevens op dan strikt noodzakelijk voor het leveren van haar diensten.

Uitwisseling
Comedyhuis verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met de betrokken persoon of indien de stichting moet voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien Comedyhuis genoodzaakt is om persoonsgegevens over te dragen om een overeenkomst met een persoon uit te voeren, dan zal de stichting hierbij alleen samenwerken met betrouwbare partijen die voldoen aan de richtlijnen zoals die gesteld zijn in de AVG. In het geval van samenwerking zal Comedyhuis een verwerkingsregister bijhouden.

Inzage, aanpassing en verwijdering
Wie wil weten welke persoonsgegevens Comedyhuis bewaart of deze gegevens wil laten aanpassen of verwijderen, kan hiervoor een verzoek sturen via info@comedyhuis.nl. Comedyhuis zal alleen informatie aan de bijbehorende persoon verstrekken. Hierom is het noodzakelijk om bij een dergelijke aanvraag om een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs mee te zenden. Gelieve daarbij wel het BSN-nummer en de pasfoto af te schermen.